Кадри в Польщі

Ведення кадрового обліку у Польщі

Кадровий супровід юридичних осіб

Наймання працівників у Польщі. Особливості місцевого ринку праці

При найманні працівників важливо пам'ятати, що у різних країнах діють різні стандарти законодавства та ділових практик, особливо якщо мова йде про наймання працівників з Польщі та інших країн Європейського союзу.

Це означає, що культурні особливості, трудове законодавство та очікування працівників можуть істотно відрізнятися від умов, звичних на пострадянському просторі. Зокрема, у Польщі існують свої норми та правила в галузі трудових відносин. Вони стосуються робочого графіка, системи оплати праці, відпусток, а також вимог до оформлення документів та процедур при прийомі на роботу.

Розуміння місцевих норм та культурних особливостей допоможе ефективно взаємодіяти з персоналом і створити сприятливе робоче середовище для всіх працівників.

НЕ ЗНАЄТЕ З ЧОГО ПОЧАТИ?
Запишіться на консультацію з бухгалтерського супроводу кадрів.
Покроковий алгоритм

Як прийняти на роботу співробітника в Польщі

Перевірка відповідності працівника вимогам, що висуваються до професії

До того, як прийняти співробітника на роботу, необхідно перевірити, чи відповідає він вимогам, встановленим польським законодавцем до низки професій.

ВАЖЛИВО! Низка професій вимагають наявності досвіду, освіти та виконання інших умов (наприклад, знання мови на певному рівні, стажування тощо).

Отримання дозволу на роботу

Якщо Ваш потенційний співробітник - іноземець без прямого доступу до ринку праці, Вам, як майбутньому роботодавцю, необхідно отримати для нього дозвіл на роботу. Який вид дозволу на роботу необхідно отримати, а також тривалість і складність процедури отримання дозволу залежить від громадянства іноземця, а також посади, на яку Ви плануєте його працевлаштувати.

За дозволом звертається наймач.

Держмито - 100 злотих

Медичний огляд

Перед укладенням трудового договору кожен працівник зобов'язаний пройти медичне обстеження. Роботодавець видає спеціальне направлення, в якому вказується найменування посади, її код, а також особливі умови праці, які можуть вплинути на здоров'я співробітника. Витрати на проведення медичного обстеження несе наймач. Ми також надаємо відповідні інструкції щодо процедури.

Техніка безпеки

Кожен новий співробітник, незалежно від займаної посади, зобов'язаний пройти інструктаж з техніки безпеки. Ці витрати повністю покриває наймач. Також для керівників передбачена можливість пройти спеціальний інструктаж, який дає їм право самостійно проводити навчання техніки безпеки для своїх підлеглих, минаючи залучення сторонніх організацій.

Укладення договору

Підписання трудового договору відбувається безпосередньо між роботодавцем і співробітником. У договорі обов'язково відображаються всі істотні умови праці, встановлені законодавством. Трудовий договір укладається в письмовій формі, щоб забезпечити юридичний захист і ясність зобов'язань як для роботодавця, так і для співробітника.

Формування особової справи

Після укладення трудового договору оформляється особова справа кожного співробітника, яка включає всі необхідні за законом документи, заповнені та підписані працівником. Це забезпечує належне зберігання і доступ до документації, обов'язкової для ведення.

Соцстрах

Не пізніше 7 днів після прийняття на роботу наймач зобов'язаний зареєструвати працівника в органах соціального страхування

За бажанням працівника можуть бути зареєстровані також члени його сім'ї

Облік робочого часу

Для визначення суми винагороди наймач веде табель обліку робочого часу.

Табель ведеться в довільній формі.